04/11/1626, 7

04/11/1626, 7

7 Ondanks het negatieve advies van de RvS staan HHM Jan Willemsen van Sterbergen toe achtduizend pond lonten naar Hamburg uit te voeren, tegen cautie dat zij niet elders terechtkomen en tegen betaling van 's lands rechten.