04/11/1626, 9

04/11/1626, 9

9 De Kleefse raden sturen de akte van neutraliteit op die de keurvorst heeft toegekend aan de steden Kleef, Goch, Kranenburg etc.
De akte gaat naar Z.Exc. ter verzending aan de vijand. Een authentieke kopie blijft hier.