05/11/1626, 2

05/11/1626, 2

2 Van zowel Z.Exc. als de gedeputeerden te velde is d.d. Emmerik [Emmerich] 3 nov. een brief ontvangen waarin wordt gevraagd om een definitief besluit over de Engelse regimenten.
De gedeputeerden krijgen een duplicaat van het schrijven van gisteren met het verzoek met Z.Exc. te spreken over het onderbrengen van de compagnieƫn in de Maassteden. Zij moeten daar blijven totdat duidelijk is wat de koning van Groot-Brittanniƫ met hen van plan is.
Carleton dient een memorie in waarin hij verzoekt maatregelen te nemen om te voorkomen dat de soldaten van de vier nieuwe Engelse regimenten door de officiers van de oude regimenten tot desertie worden aangezet.
De memorie gaat naar de gedeputeerden te velde die bij Z.Exc. moeten bevorderen dat conform het verzoek wordt gehandeld.