05/11/1626, 3

05/11/1626, 3

3 De graaf van Oost-Friesland schrijft d.d. Aurich 18/28 okt. met het verzoek de gedeputeerden van HHM terug te roepen en niets te ondernemen, aangezien hij van plan is persoonlijk naar 's- Gravenhage te komen.
Het schrijven gaat naar de RvS.