05/11/1626, 9

05/11/1626, 9

9 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 21/31 okt. in antwoord op de brief van HHM d.d. 20 okt. dat zij hun principalen de financiƫle nood van de Admiraliteiten op het hart zullen binden. Zij hopen gauw wat geld te kunnen opsturen.
Conform de eerder deze dag genomen resolutie zal hun nogmaals worden geschreven.