06/11/1626, 13

06/11/1626, 13

13 Eck en Rode rapporteren dat Chevais eerst 900 gld. eiste voor herstelwerkzaamheden en verponding, maar vervolgens bereid was dit te verwerken in de nieuwe huishuur van 1.600 gld. per jaar. Zij hebben 1.500 gld. geboden.
Beide heren zijn gemachtigd met hem tot een akkoord te komen.