06/11/1626, 14

06/11/1626, 14

14 Berckel voert ter vergadering aan van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier de schriftelijke mededeling te hebben ontvangen dat het geld voor de proviandkosten van de gevangenen uit de steden zal moeten komen. Ook suggereren zij Kesseler per expresse te laten weten dat zij van plan zijn op de afgesproken dag met hun gevangenen te verschijnen en de proviandkosten, ook van de minvermogenden, te zullen betalen. Daarbij moet hem verzocht worden hetzelfde te doen.
HHM laten deze brief richten aan de commandant van Geertruidenberg die hem door een trommelslager zal doen bezorgen. Slachmulder en Berckel zal akte van commissie worden gegeven teneinde het uitwisselingsakkoord te voltrekken en, conform de resolutie van 30 okt., een lijst van vrijgelaten gevangenen op te stellen of te doen opstellen.
Doublet is ter vergadering gelast conform de resolutie van 4 nov. het bedrag van 4.000 gld. voor Slachmulder en Berckel in orde te maken.