06/11/1626, 15

06/11/1626, 15

15 David Pallache mag de vergadering binnenkomen en brengt daar naar voren dat hij met Slachmulder en Berckel weer naar Vlaanderen zal vertrekken. Hij is van plan door te reizen naar Brussel om daar de belangen van de Republiek te behartigen inzake de openstelling van de licenten.
Hij mag de naam van HHM niet gebruiken of suggereren dat hij in hun opdracht handelt en hij mag geen kosten declareren. Pallache heeft dit toegezegd en stelt uitsluitend informatief te willen optreden.