06/11/1626, 6

06/11/1626, 6

6 Beniamin ben Remio verzoekt een kist met een klavecimbel en wat andere goederen ter waarde van circa 400 gld. vrij van konvooi naar de koning van Marokko te mogen zenden.
De uitvoer mag voor driekwart vrij plaatsvinden nadat de kist door het Admiraliteitscollege is geïnspecteerd.