06/11/1626, 9

06/11/1626, 9

9 Op verzoek van D'Espaisses zal de Rotterdamse Admiraliteit een jacht naar Bergen op Zoom sturen om daar diens uit Frankrijk teruggekeerde echtgenote af te halen.