07/11/1626, 1

07/11/1626, 1

1 HHM hebben het volgende besloten over de door Slachmulder en Van Berckel ingediende memorie. Ten eerste, omdat HHM geen andere lijst van gevangenen hebben ontvangen, dienen zij zich te behelpen met de lijst die al in hun bezit is. Zij kunnen onderweg in Rotterdam en Zeeland nog navragen of er toevoegingen zijn. Ten tweede, de Admiraliteiten zullen hun gevangenen naar Sluis laten brengen. De in 's- Gravenhage verblijvende Varick, burggraaf van Brussel, en Rougemont zullen door vaandrig Balveren in Rotterdam op een jacht naar Sluis worden gezet. Slachmulder en Van Berckel moeten de gouverneur van Bahia de Todos os Santos en de jezuïet Borlut meenemen. De gouverneur van Sluis zal de bewaking van de daar aangekomen gevangenen regelen. Ten derde, over de betaling van de proviandkosten is te melden dat de heren van Holland gisteren opnieuw aan de steden hebben geschreven. Bovendien hebben de heren van Friesland vernomen dat het geld voor de gevangenen uit hun provincie is overgemaakt, ook al weten zij niet hoe. Ten vierde, naast de door Doublet uit te betalen 4.000 gld. zullen Slachmulder en Van Berckel in geval van nood nog 3.000 gld. op wissel mogen trekken. In het geval bij kwitantie blijkt dat de paters die op de Maas zijn aangehouden, in aftrek van hun rantsoen 3.000 gld. hebben betaald en daarvan restitutie eisen, mogen beide gecommitteerden ook dit bedrag op wissel trekken.