07/11/1626, 3

07/11/1626, 3

3 Z.Exc. schrijft d.d. Emmerik [Emmerich] 4 nov. en stuurt een aan hem gerichte brief van Lecke d.d. in de Braeck 29 okt. mee.
Van Lecke is ook nog een brief d.d. 2 nov. ontvangen waarin hij bericht de vier schepen uit Oostende bij zich te hebben ontboden omdat de vijand al met zeven schepen het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] is binnengelopen en een vloot van twintig schepen paraat kan hebben.
De Admiraliteiten zal nogmaals worden geschreven onmiddellijk alle schepen naar de kust te sturen. De Admiraliteit te Rotterdam dient bovendien een jacht uit te sturen dat de kruisers moet zoeken om dezelfde opdracht te melden.