07/11/1626, 10

07/11/1626, 10

10 De president laat weten dat Bogermannus, Baudartius en Bucerus HHM dankzeggen voor de resolutie van 4 nov. Zij zullen hun werk volgens de daarin verstrekte richtlijnen voortzetten en zoveel mogelijk bespoedigen.