07/11/1626, 11

07/11/1626, 11

11 Inzake het vacerende ambt van commies-generaal van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier is bij meerderheid van stemmen besloten mr. Jacob Olfertz de Jonge te benoemen. De heren van Holland hebben niet toegestemd in de benoeming. Olferts heeft de eed afgelegd in handen van de president.