07/11/1626, 4

07/11/1626, 4

4 De gedeputeerden te velde verzoeken d.d. Emmerik [Emmerich] 5 nov. een besluit aangaande de inlegering van de vier Engelse regimenten in de steden. Zij vragen ook geld voor het leger en laten weten de officiers van de Engelse troepen hun gage te hebben uitgekeerd aangezien Calandrini voor namaning borg staat. Van Z.Exc. is een brief d.d. 5 nov. van gelijke strekking ontvangen.
Omdat HHM hun op 4 en 5 nov. al over het onderbrengen van de Engelse regimenten hebben geschreven is de zaak hierbij gelaten.