07/11/1626, 5

07/11/1626, 5

5 De Heren Zeventien schrijven d.d. Amsterdam 4 nov. in antwoord op de brief van HHM d.d. 27 okt. binnen enkele dagen een afvaardiging naar 's- Gravenhage te zullen sturen om te spreken over het voorstel jaarlijks de rekening te doen, over de door de participanten verzochte uitbreiding [van het octrooi] en over de liquidatie met HHM en de Admiraliteiten.
Aan hen zal schriftelijk worden meegedeeld dat HHM geneigd zijn conform de resoluties uit 1623 de kwestie van de nog niet vereffende 243.000 gld. in de zaak van Saint-Malo door het gerecht te laten beslissen.