07/11/1626, 6

07/11/1626, 6

6 Een afschrift van een brief van Aissema d.d. Stade 14/24 [okt.] gaat naar Z.Exc. De resident zal worden teruggeschreven dat hij in de gegeven omstandigheden de koning niet mag verlaten en dat het verzoek van overste Ketler voorlopig wordt geëxcuseerd.