07/11/1626, 9

07/11/1626, 9

9 Van de Zeeuwse Admiraliteit is een brief d.d. 4 nov. ontvangen waarin opnieuw om subsidie wordt gevraagd.
De gecommitteerden zullen conform de resolutie van 5 nov. met Huissen spreken.