09/11/1626, 1

09/11/1626, 1

1 De gecommitteerden hebben verslag gedaan van hun bespreking met Huissens over de financiƫle ondersteuning van de Zeeuwse Admiraliteit .
Doublet wordt bij deze gelast de circa 29.500 gld. die uit Groningen op de petitie voor de Admiraliteiten is binnengekomen toe te wijzen aan het Zeeuwse College. Zeeland zal worden verzocht zijn quote in het subsidie voor de oorlog te water over 1626 eveneens aan de Admiraliteit toe te kennen. De overige provincies zal gevraagd worden hun quoten in deze subsidie over het lopende en de voorgaande jaren niet alleen te consenteren, maar ook op te brengen.