09/11/1626, 11

09/11/1626, 11

11 Huissen heeft HHM verzocht een besluit te nemen over de volgende punten.
Ten eerste zou er een besluit moeten vallen over de door Zeeland in een eerder schrijven aangeroerde kwestie van de veel voorkomende fraude in de uitvoer van goederen naar vijandelijk gebied. Ten tweede wil de Zeeuwse Admiraliteit weten hoe te handelen bij uit vijandelijke havens afkomstige schepen die zijn gekocht en toegerust door Fransen voor de vaart op Spanje. Het derde punt betreft de vraag of niet alle schepen die havens in Vlaanderen uit- of binnenlopen rechtmatige buit genoemd zouden moeten worden.
Er vallen nog geen besluiten op deze punten. De heren van Holland hebben een afschrift gevraagd.