09/11/1626, 17

09/11/1626, 17

17 Van Saint Hilaire zijn nog twee brieven d.d. 6 nov. ontvangen. In de eerste excuseert hij zich voor de rapporten die Disdorp over hem zal verstrekken. De tweede brief begeleidt twee boeren uit La Roche in de Ardennen die in de uitwisseling van gevangenen opgenomen zouden moeten worden. Volgens het meegezonden akkoord is voor allebei een losgeld van 530 rijksdaalder gesteld.
De eerste brief behoeft geen besluit. De tweede brief zal worden doorgestuurd naar degenen die gecommitteerd zijn tot de uitwisseling. Zij zullen de twee uit La Roche afkomstige mannen ondervragen over de totstandkoming van het akkoord.