10/11/1626, 6

10/11/1626, 6

6 Thomas Scherper uit Newcastle verklaart in zijn rekest dat zijn schip, nadat het door een Duinkerker was genomen en weer vrijgegeven na betaling van 3.000 gld., door een oorlogsschip van de Republiek in Noord-Holland is opgebracht. Daar is het vaartuig omschreven als rechtmatige buit omdat het de vijand zou zijn ontjaagd. Omdat hij niet beschikt over middelen tot revisie verzoekt hij HHM dit onrecht te verhelpen.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal worden geschreven HHM over de gerezen situatie in te lichten.