11/11/1626, 11

11/11/1626, 11

11 Commies Van Loo verzoekt toestemming tot het bedijken van schorren tegenover het kasteel van Sluis en aan de rivierkant vanaf Nieuwerhaven bij Breskens, Groede, Nieuwvliet en Cadzand. Tevens verzoekt hij, conform het hem verleende octrooi tot het bedijken van de Zwarte Polder, de Zandpolder en Sint Annapolder in een eenparig beneficie te mogen behouden.
De RvS zal advies uitbrengen nadat hij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over dit verzoek heeft gehoord.