11/11/1626, 16

11/11/1626, 16

16 Gezien de gruwelijke samenzwering die door Willem van Oldenbarnevelt, Adriaen van der Dussen en Cors Janssen van Alphen tegen deze staat en zijn ingezetenen wordt beraamd, is besloten 6.000 gld. op hun hoofd te zetten en elk contact met hen te verbieden. Een daartoe ontworpen plakkaat is na lezing goedgekeurd en geapprobeerd.