11/11/1626, 17

11/11/1626, 17

17 Op hun verzoek wordt Willem Brasser en Simon Adriaenssen van Gronewegen zolang als nodig is relief toegestaan van het vonnis van de Raad van Vlaanderen ten gunste van de erfgenamen van Maria de Conincx.