12/11/1626, 9

12/11/1626, 9

9 Op het met brieven van de magistraat van Enkhuizen ondersteunde verzoek van Jan Janssen van Coesvelt is besloten de magistraat te Coesfeld te schrijven hem zonder verder uitstel behulpzaam te zijn bij de executie van de vonnissen.