12/11/1626, 12

12/11/1626, 12

12 Dirck Heuft, koopman te Dordrecht, heeft met de hertog van Lotharingen een overeenkomst voor al diens salpeter gedurende drie jaar.
Op zijn verzoek zal aan Languerack worden geschreven het transport van de salpeter door Frankrijk naar de Republiek te vergemakkelijken.