13/11/1626, 3

13/11/1626, 3

3 HHM hebben het advies van de RvS d.d. 11 nov. over de betaling van kapitein Bruncarts gelezen. Mede gelet op hetgeen de koning van Groot-Brittanniƫ over deze zaak heeft geschreven en ook omdat HHM op de hoogte zijn van de ziekte van Bruncarts zal hem de zes maanden soldij worden uitgekeerd. De RvS zal ordonnantie doen passeren. Het aanbod van Bruncarts buiten kosten van het land een nieuw regiment Engelsen over te brengen wordt in dank aangenomen. Indien de Republiek gedwongen is nieuw volk aan te nemen zal aan het aanbod worden gedacht.