13/11/1626, 7

13/11/1626, 7

7 De ingelanden en ingezetenen van Doel [Beveren], Sint Anna en Ketenisse verzoeken hun waren vrij uit de Republiek te mogen halen.
De magistraat van de stad Sluis verzoekt verlenging van het op 22 nov. 1621 verkregen recht op het inkomen uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis.
Prior en conventuelen van het klooster van Sint Agatha in het Land van Cuijk verzoeken levensmiddelen te mogen halen.
De RvS zal over deze verzoeken advies uitbrengen.