13/11/1626, 13

13/11/1626, 13

13 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 10 nov. haar schepen naar de kust te hebben gestuurd.
Vereist geen resolutie.