13/11/1626, 14

13/11/1626, 14

14 Berck schrijft d.d. Venetië 23 okt. op ontvanger Houffyser te Amsterdam 2.3581½ dukaten te hebben getrokken tegen 103 1/3 groten de dukaat op uso, te betalen per 23 dec. 1626.
Doublet zal de wisselbrief door Hoeffyser laten accepteren en betalen en hem dit bedrag vervolgens vergoeden.