13/11/1626, 15

13/11/1626, 15

15 Namens Estienne Goret en Thomas Chenu is aangedrongen op afhandeling van hun zaak.
Aangezien het Admiraliteitscollege te Dokkum de zaak niet afhandelt, zal de raden formeel worden geschreven conform de toezegging van hun gedeputeerden d.d. 's-Gravenhage 27 aug. te handelen door die uit te voeren binnen veertien dagen na uitgebrachte insinuatie.