13/11/1626, 2

13/11/1626, 2

2 Van konvooimeester Repelaer is een schrijven ontvangen in antwoord op de brief van HHM d.d. 9 november. Hij heeft op verzoek van die van Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe niet aangetekend wat er is gehaald, omdat ieder die iets nodig heeft goederen in kleine hoeveelheden haalt. Zij zullen alles opgeteld op de lijst laten aftekenen.
Hem zal worden geantwoord zich aan de regels van het land te houden en niet in te gaan op particuliere verzoeken.