14/11/1626, 3

14/11/1626, 3

3 Nicolaes Anthonissen en Anthonis Aertsen uit Besoijen willen elk ongeveer tien magere vaarzen of jonge melkkoeien naar Besoijen brengen.
De magistraat van Vlijmen verzoekt wekelijks vijf zakken zout te mogen halen gedurende de komende zes weken en daarna acht zakken per maand.
De RvS dient over beide verzoeken te adviseren.