14/11/1626, 4

14/11/1626, 4

4 Het stadsbestuur van Amsterdam vraagt in een brief d.d. Amsterdam 12 nov. het verzoek van Michiel de Pas en Francisco Coutinho c.s. gunstig te beoordelen. Zij willen voorschrijven aan de koning van Engeland teneinde hun schip Den Gulden Harinck, op de terugreis van Salé door Engelsen genomen, terug te krijgen.
Joachimi zal worden geschreven de supplianten behulpzaam te zijn en de restitutie van schip en goederen te bevorderen.