14/11/1626, 10

14/11/1626, 10

10 Rantwyck en Aelberts rapporteren dat de generaals van de Munt in plaats van te declareren graag een bepaald traktement willen ontvangen. Zij begroten dat op 1.500 gld. met nog eens 500 gld. vacatiegeld en 500 gld. reisgeld. Daarnaast wensen zij hun vrijstelling van accijns en impost, geschat op 200 gld. per heffing, te behouden.
Met een beslissing wordt gewacht.