14/11/1626, 11

14/11/1626, 11

11 Rantwyck en Aelberts hebben de kwestie van de munt te Huissen bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat niets anders mogelijk is dan de stukken naar de Kleefse raden te sturen voor een juridische afhandeling. Tevens zou een afschrift naar fiscaal Brienen dienen te gaan teineinde het proces tegen de erfgenamen van Claes Meinerts te kunnen vervolgen.