14/11/1626, 12

14/11/1626, 12

12 In een brief van de magistraat van Nijmegen d.d. 28 okt. wordt verzocht het rantsoen van Disdorp en Rougemont niet aan de soldaten te geven.
Aangezien dat al op 9 nov. in het antwoord op de brief van Saint Hilaire is toegezegd, laten HHM het hierbij.