14/11/1626, 6

14/11/1626, 6

6 Lodovick Verssen schrijft d.d. Bayonne 23 okt. dat 42 patassen met een bemanning van in totaal circa tweeduizend man in passage liggen om weldra uit te lopen. Meer dan een miljoen aan goud, gemunt in dubbele pistolen, zal over de schepen worden verdeeld om naar Duinkerke te worden gebracht.
Een extract van het schrijven gaat naar zowel Lecq in Vlaanderen als de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland . Deze Colleges moeten fregatten of jachten naar de luitenant-admiraal zenden die geschikt zijn voor een treffen met de patassen.
Voor Verssen zal ook aan Languerack worden geschreven bij de graaf van Gramont, luitenant van de koning in Bayonne, en ook bij die van Bayonne en Saint-Jean-de-Luz te bevorderen dat Verssen het consulaatschap aldaar wordt verleend.