14/11/1626, 8

14/11/1626, 8

8 Pinacker is in strijd met zijn instructie naar Frankrijk gegaan om daar schadeloosstelling te verkrijgen voor het vrijkopen van de Franse gevangenen.
Languerack zal hem opdragen hiernaartoe te komen om verslag te doen. Voor het terugkrijgen van het geld dat Pinacker in opdracht van HHM heeft besteed aan de vrijlating van de Fransen is Languerack de aangewezen persoon. Het geld dat Pinacker daarnaast nog aan de Fransen heeft uitgegeven is geen zaak voor HHM. Zij zullen de kosten van zijn verblijf in Frankrijk dan ook niet vergoeden.