14/11/1626, 9

14/11/1626, 9

9 HHM hebben enkele brieven van Haga d.d. 22 aug. en 5 sept. gelezen. Zij zijn voorzien van bijvoegsels.
Er valt geen resolutie.