16/11/1626, 3

16/11/1626, 3

3 Culenborch en Vosbergen rapporteren dat advocaat La Louette cautie verzoekt voor het vonnis in de zaak van Chappelaine. Hij probeert die zaak van de andere te scheiden. De Deense ambassadeur is bereid de borg te stellen op voorwaarde dat La Louette die beantwoordt met borgstelling voor de vonnissen aangaande de schepen Saint Jean l'Évangéliste en Le Fidèle François.
HHM laten op het door La Louette ingeleverde rekest apostilleren dat de Deense ambassadeur afdoende cautie zal stellen mits hij hetgeen hem aan kosten, schade en rente is toegewezen ten aanzien van de twee bovengenoemde schepen na liquidatie mag compenseren.
Culenborch en Vosbergen melden eveneens dat Abraham du Quesne nogmaals aandringt op de acceptatie van zijn nadere bewijsstukken.
HHM laten op zijn rekest apostilleren dat dit zal gebeuren zodra de ambassadeur van Frankrijk dat verzoekt.