16/11/1626, 4

16/11/1626, 4

4 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik 9 november. Zij sturen een aan hen gerichte memorie mee van de keurvorstelijke raden te Emmerik [Emmerich]. Die behandelt zowel de voedselvoorziening op het platteland van Kleef als de door de hertog van Palts-Neuburg gevorderde contributie.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.
In een brief d.d. 13 nov. berichten dezelfde gedeputeerden dat de in Rees gelegerde Engelse troepen geen geld ontvangen. Desgevraagd verklaart Calandrini dat de compagnie├źn in de steden aan de Maas zouden worden ondergebracht. Gewoonlijk komen de kapiteins het geld bij hem halen en in dit geval is dat zelfs gemakkelijker en beter.
HHM zullen terugschrijven dat de gedeputeerden moeten proberen het volk alsnog in de Maassteden onder te brengen. In het geval Z.Exc. dat niet goed vindt, moeten zij de kapiteins officieel meedelen hier het geld bij Calandrini te komen halen.
Van Z.Exc. is een brief d.d. Arnhem 12 nov. ontvangen die geen resolutie behoeft.