16/11/1626, 5

16/11/1626, 5

5 De commissie van Pleuren is uitgebreid. Alle ossen die via Holland komen zullen als buit worden beschouwd. Degenen uit Drimmelen die rijshout en visgronden bij Dordrecht hebben, moeten in het vervolg elk 60 gld. per jaar betalen. Omgekeerd moeten die van Dordrecht voor het halen van rijshout of vis uit de Biesbosch dit bedrag ook betalen.
Het stuk gaat naar de RvS om te bezien wat hiertegen ondernomen kan worden.