17/11/1626, 1

17/11/1626, 1

1 Haga schrijft d.d. Contantinopel 19 sept. dat de Turken de belegering van Bagdad hebben opgegeven.
Behoeft geen resolutie, maar wel zullen de brieven van Haga van tijd tot tijd worden meegedeeld aan Camerarius.