17/11/1626, 10

17/11/1626, 10

10 Op de declaratie van onkosten gemaakt tijdens de reizen naar Rotterdam en Enkhuizen zal voor Schagen van 59 gld. 6 st. ordonnantie worden gedepĂȘcheerd.