17/11/1626, 2

17/11/1626, 2

2 Gillis Forbisseur, ruiter onder ritmeester Brochum, mag op een binnenlands paspoort twee paarden naar Bergen op Zoom brengen.