17/11/1626, 3

17/11/1626, 3

3 Het stadsbestuur van Amsterdam stuurt d.d. 14 nov. het aan hem gerichte verzoek door van reders en bevrachters van De Hoope. Hun schip wordt door de Admiraliteit in Noord-Holland beschouwd als rechtmatige buit en zij willen opschorting van de voorgenomen verkoping op 19 november.
De Admiraliteit zal het verzoek om opschorting ter hand worden gesteld en zij moet dit naar behoren behandelen.