17/11/1626, 4

17/11/1626, 4

4 Naar aanleiding van het verzoek van het stadsbestuur van Enkhuizen zal aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven dat haar brief van 16 1 is gelezen, maar dat het College toch wordt geacht de kosten van de tweede equipage van het schip Orangieboom te betalen.

1 Resolutie 3 van 21 juli geeft 17 juli als datum.