17/11/1626, 5

17/11/1626, 5

5 Jacob Duijffhuis verzoekt vrijlating gedurende drie maanden teneinde zijn zaken te regelen en rekening te doen aan het Admiraliteitscollege [te Rotterdam].
Op grond van de bijgevoegde brief van het College willen HHM eerst een reactie van zijn fiscaal.